×

Pomoci můžete i vy!

Jsme odkázáni na Vaše finanční dary. Deset let jsme se spolu s obecním úřadem v Prlově snažili domluvit projekty nebo jejich vypsání se státem. Nepovedlo se, i když se téma odboje týká téměř každé východomoravské rodiny. U Fio banky máme transparentní účet 2100848278/2010, na který můžete zasílat finanční příspěvky v libovolné výši. Mnohokrát Vám děkujeme. Vaše příspěvky budou pečlivě vyúčtovány. Budeme je používat hlavně k zvelebování pietních míst a také k bádání v oblasti nových skutečností z historie odboje.

PIETNÍ MÍSTNOST

Pietní místnost v Prlově (muzeum Prlovské tragédie), se nachází v budově kulturního domu, kde Vás rádi uvítáme celoročně a  po předešlém nejméně třídenním telefonickém ohlášení. Pokud přijedete s cílem poslechnout si něco o působení 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky, bude vám zajištěna veškerá pozornost.

Vstupné je dobrovolné.

Pro ohlášení prohlídky nás, prosím, kontaktuje na telefonním čísle +420 605362877

NAHORU