×

Pomoci můžete i vy!

Jsme odkázáni na Vaše finanční dary. Deset let jsme se spolu s obecním úřadem v Prlově snažili domluvit projekty nebo jejich vypsání se státem. Nepovedlo se, i když se téma odboje týká téměř každé východomoravské rodiny. U Fio banky máme transparentní účet 2100848278/2010, na který můžete zasílat finanční příspěvky v libovolné výši. Mnohokrát Vám děkujeme. Vaše příspěvky budou pečlivě vyúčtovány. Budeme je používat hlavně k zvelebování pietních míst a také k bádání v oblasti nových skutečností z historie odboje.
Muzeum Prlovské tragédie

Pietní místnost v Prlově se nachází v budově kulturního domu, kde Vás rádi uvítáme po předchozím ohlášení celoročně.
Vstupné je dobrovolné.

Rychlý kontaktní formulář pro Vás:

VALAŠSKÝ ODBOJOVÝ SPOLEK, z.s.

IČO: 04284291

Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo: č.p. 141, 756 11 Prlov

Transparentní účet spolku:
2100848278 / 2010

Telefon: +420 605 362 877
E-mail: vosprlov@seznam.cz

NAHORU