×

Pomoci můžete i vy!

Jsme odkázáni na Vaše finanční dary. Deset let jsme se spolu s obecním úřadem v Prlově snažili domluvit projekty nebo jejich vypsání se státem. Nepovedlo se, i když se téma odboje týká téměř každé východomoravské rodiny. U Fio banky máme transparentní účet 2100848278/2010, na který můžete zasílat finanční příspěvky v libovolné výši. Mnohokrát Vám děkujeme. Vaše příspěvky budou pečlivě vyúčtovány. Budeme je používat hlavně k zvelebování pietních míst a také k bádání v oblasti nových skutečností z historie odboje.

Aktivity 2023

 Přednáška Vsetín

13. dubna 2023 proběhla v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně přednáška, věnovaná historii vypálených obcí na Valašsku v dubnu 1945. Pokusili jsme se celou problematiku zasadit do širšího kontextu, jelikož v minulosti docházelo ke značnému zkreslení dané tématiky.

 

 

 

 

 

Konference Valašsko v odboji.....

21. dubna 2023 jsme se aktivně zúčastnili workshopu, pořádaného na půdě Univerzity Tomáše Baťi.  Zde je tisková zpráva převzatá z webu UTB:

Protinacistický vojenský odboj, to bylo hlavním tématem odborného workshopu s názvem „Valašsko v odboji proti nacistické okupaci 1939–1945 a jeho druhý život po roce 1945“, který se uskutečnil v pátek 21. dubna 2023 na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Kromě UTB se na akci podíleli výzkumní pracovníci Historického ústavu Akademie Věd České republiky, archiváři ze Zlínského kraje, Valašský odbojový spolek, pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů a dalších institucí. Workshopu se zúčastnili také studenti středních škol Zlínského kraje.

„Cílem pracovního setkání je připomenout vybrané momenty z protinacistického odboje na jihovýchodní Moravě, koncentrovat pozornost na opomíjené otázky výzkumu a historiografické interpretace,“ řekl za organizátory historik PhDr. Emil Voráček, DrSc. z Akademie věd ČR.

„Můžeme si klást otázku, proč se tento workshop koná právě zde, na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Odpověď je zřejmá, firma Baťa patřila mezi největší podporovatele odbojové činnosti a my hrdě neseme jeho jméno, “ uvedla prorektorka pro rozvoj UTB doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. „ Dalším významným podnikatelem a vynálezcem v našem regionu byl Josef Sousedík, který založil podnik na výrobu elektromotorů. Za 2. světové války se aktivně zapojil do protinacistického odboje, několikrát byl zatčen a v roce 1944 po potyčce s důstojníkem gestapa zastřelen,“  popsal ředitel Knihovny UTB PhDr. Ondřej Fabián. Po válce Josefu Sousedíkovi prezident Edvard Beneš udělil Válečný kříž in memoriam. Komunistická diktatura ale Sousedíkův odkaz ignorovala a jeho rodina čelila rozsáhlým perzekucím.

„Během workshopu jsme rovněž zhodnotili současný stav výzkumu protinacistického vojenského odboje a stav prací, které bude obsahovat plánovaná kolektivní monografie,“ upřesnil ředitel Státního okresního archivu Vsetín PhDr. Tomáš Baletka, Ph.D.

Na akci vystoupil také PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA., český vojenský historik, spisovatel a bývalý voják. Objevily se ale také témata vypálení Ploštiny, Vařákových pasek a dalších míst na Valašsku.

„Zvěrstva, která zde napáchali okupanti za války, zejména v jejím závěrečném období, jara 1945 se hluboce vryla do paměti místních obyvatel, nesmí být zapomenuta, je nutno je připomínat,“ dodal Eduard Stehlík.

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietní akt v Prlově

22. dubna 2023 jsme si připomněli 78. smutné výročí vypálení části obce Prlova.

NAHORU