×

Pomoci můžete i vy!

Jsme odkázáni na Vaše finanční dary. Deset let jsme se spolu s obecním úřadem v Prlově snažili domluvit projekty nebo jejich vypsání se státem. Nepovedlo se, i když se téma odboje týká téměř každé východomoravské rodiny. U Fio banky máme transparentní účet 2100848278/2010, na který můžete zasílat finanční příspěvky v libovolné výši. Mnohokrát Vám děkujeme. Vaše příspěvky budou pečlivě vyúčtovány. Budeme je používat hlavně k zvelebování pietních míst a také k bádání v oblasti nových skutečností z historie odboje.

VALAŠSKÝ ODBOJOVÝ SPOLEK

HISTORIE PARTYZÁNSKÉHO HNUTÍ

NEZAPOMÍNÁME NA OBCE S NEJVĚTŠÍ ZÁSLUHOU NA ODBOJI

Jsme apolitické sdružení badatelů a fanoušků historie, snažící se o objektivní pohled na dějiny druhého odboje.

Posláním spolku je zejména zvýšení povědomí o hrdinství a partyzánských bojích v době druhé světové války

Snažíme se rozvíjet partnerství a spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi i jednotlivci nejen v regionu, ale v celé České republice i v zahraničí.

"Historia magistra vitae"

-- Dějiny jsou učitelkou života --

MUZEUM Prlovské tragédie

  • Pietní místnost v Prlově (muzeum Prlovské tragédie) se nachází v budově kulturního domu, kde Vás rádi uvítáme celoročně a po předchozím ohlášení.
  • Pokud přijedete s cílem poslechnout si něco o působení 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky, bude vám zajištěna veškerá pozornost.
  • Vstupné je dobrovolné.
  • Pro ohlášení prohlídky nás, prosím, kontaktuje na telefonním čísle
    +420 605 362 877 nebo skrze kontaktní formulář níže ...

O pohár
Valašského Odbojového spolku

Valašský odbojový spolek za podpory obce Prlov a Ministerstva obrany české republiky pořádal dne 27.5. 2017 branný závod pro děti základních škol.

NAHORU