×

Pomoci můžete i vy!

Jsme odkázáni na Vaše finanční dary. Deset let jsme se spolu s obecním úřadem v Prlově snažili domluvit projekty nebo jejich vypsání se státem. Nepovedlo se, i když se téma odboje týká téměř každé východomoravské rodiny. U Fio banky máme transparentní účet 2100848278/2010, na který můžete zasílat finanční příspěvky v libovolné výši. Mnohokrát Vám děkujeme. Vaše příspěvky budou pečlivě vyúčtovány. Budeme je používat hlavně k zvelebování pietních míst a také k bádání v oblasti nových skutečností z historie odboje.

Chronologie akcí odboje

  1. srpna 1944

Paraskupina CLAY podává do Londýna zprávu o výrobě v továrnách ve Zlíně.

Eduard Horkel – člen partyzánské skupiny Jiskra byl popraven v Breslau.

Jan Žižka – „Moravskoslezský“ – dá se také říci Bílá Lvice přestříhali asi 30 polí drátů, telefonního vedení – Ve Slezské Ostravě směrem k Michálkovicím.

Na Hranicku zničeny nebo poškozeny, nemáme přesnějších informací 2 automobily z německé kolony v Lipníku nad Bečvou.

V Choryni na Valašskomeziříčsku protiněmecké letáky.

  1. srpen 1944

Masivní letákové akce Brumov-Uh.Brod, Březnice-Zlín, Bučovice-Vyškov, Bystřice pod Hostýnem, Halenkov-Vsetín, Havřice-Uh. Brod, Horní Lideč - Uh.Brod, Hovězí-Vsetín, Kelč – Hranice, Kostelec na Hané, Kvasice-Kroměříž, Lidečko- Uh.Brod, Nový Hrozenkov-Vsetín, Rakvice -Hodonín, Starý Hrozenkov, Šumice a ve  větších městech Uh. Hradiště, Uh. Brod, Val.Meziříčí, Vsetín, Vizovice.

  1. srpen 1944

Štramberští partyzáni zastřelili německého celníka.

V první polovině srpna začal jednat německý státní ministr a vyšší vedoucí SS a Policie, SS – Obergruppenführer K.H.Frank s jedním z velitelů Waffen SS v protektorátu – generálem von Pücklerem a to 10. srpna 1944 o opatření proti partyzánům v oblasti severovýchodní Moravy. Výsledkem jednání byl rozkaz č. 427/44 g.Kdos z 11.srpna 1944 o utvoření zvláštní bojové skupiny Schill (Sonderkampfgruppe Schill) z příslušníků Waffen SS. Tato jednotka měla na Frankův příkaz vést boj proti partyzánům a to také ze zřetelem na situaci na Slovensku. Skupina se začala soustřeďovat kolem Přerova. Početní stav postupně dosáhl 2200 mužů. Vedle této se začala v druhé polovině srpna 1944 formovat urychleně i další zvláštní bojová skupina v síle 3000 vojáků zbraní SS a to pod názvem Ohlen. Obě jednotky se nakonec nezapojily do bojů proti partyzánům na Moravě, nýbrž po vypuknutí Slovenského národního povstání byli velmi vhodně strategicky umístněným uskupením, jež pomohlo SNP porazit. Nemusíme zdůrazňovat, že tyto síly, chyběly nacistickým pohlavárům na frontě.

Kdyby se v prostoru Bezkyd, Vsetínských a Vizovických vrchů, Hostýnských vrchů, dobře opevnili, nebylo by pro Rudou armádu ani Rumuny tak snadné projít přes tuto oblast.

Partyzánské hnutí, je dnešními historiky neprávem opomíjeno. At již po stránce zpravodajské, rozvědné, ale i bojové působili nemalé škody ustupujícím nacistům.

 

I

V polovině srpna se v době, kdy lidé z Londýna a Moskvy dostávali správy o nutnosti co nejvíce škodit nepříteli, se na Valašsku u Valašské Polanky a mezi obcemi Seninka, Prlov, Jasenná, Liptál, Lutonina, Ublo, Bratřejov, pohybovala skupina válečných zajatců ze států SSSR, kteří chtěli dál na východ, nebo bojovat proti nacistům, partyzánským způsobem. Na místní odbojové buňky, to zapůsobilo, jako živá voda. Strážmistr Surovec se přes občany Valašské Polanky Josefa Řezníčka, Františka Žáka, Jaroslava Kovaříka spojil s ing.kpt. RA Zacharem Artěmovičem Sirotinem.

Tohoto sovětského důstojníka lze považovat, za prvního velitele partyzánů v této oblasti.

I když zbraně byly pro tyto chlapce v lesích luxus, přece jen měli naši dědové po předcích schované zbraně, či svoje vlastní nebo lovecké. Byly tady i depoty z doby po mnichovu, kdy Obrana národa, nechala vyvézt ze Vsetínské zbrojovky pušky, přes Lužnou, Lidečko až někde na Střelensko, kde byly zbraně uchovány. Již se asi nedozvíme co a jak se s těmito zbraněmi stalo, ale je jisté, že jich měli velký nedostatek.

  1. srpen.- na železniční trati Olomouc-Velká Bystřice (km 7,6) byla výbuchem poškozena kolejnice pod jedoucím vlakem. Zpoždění vlaků 120 min.
  2. srpen – CLAY – Eva, vysílačka této skupiny, vysílala radiogram o náladě českého obyvatelstva. Radiotelegrafistou byl četař.asp. Šikola.

Zdá se to být málo, ale uvědomme si, že odbojáři neměli destrukční prostředky v takové míře, jakou by potřebovali.

15.srpen 1944 – konfidentské eso František Šmíd alias „Velký Franta“, se sešel s velitelem paraskupiny Clay a to několikrát. Od počátku Šmídovi, četař aspirant Antonín Bartoš velitel desantu Clay mu údajně od počátku nedůvěřoval a počal být ve své činnosti opatrný.  I přes to odvysílal Londýn smluvené heslo o jeho prověření HK-17 jednejte.

Kolem Šmída se točila řada spolupracovníků gestapa, mezi nimi i František Bednář, přezdívka „Malý Franta“ a Václav Březík. Bednář a Březík, se s blížícím se koncem války odpoutat od gestapa. Zatím však pracovali v žoldu nacistů. Jako bývalí odbojáři byli všichni tři tito konfidenti velmi nebezpeční.

František Bednář se zainteresoval i na stavbě Juříčkova mlýna v Leskovci s Josefem Sousedíkem. Plánoval si, že se tak ukryje před gestapem, ale Šmíd vytušil, že se chystá Bednář odtrhnout od Němců, protože bylo jasné, že válka končí. Šmíd Bednáře udal a ten skončil v transportu do Mauthausenu.

  1. srpen. - Partyzánský oddíl z Liptálu z názvem Comandos podnikl zásobovací akci v obci Raková.

16.srpen 1944 – Jedlička Josef, Bukovany u Olomouce byl zastaven v noci na silnici když jel na kole gestapem, při legitimování jednoho ze dvou gestapáků zastřelil a poté uprchl.

Výsadek Naďožnyj – Griněvskij – určený k hloubkovému průzkumu pro Rudou armádu, seskočili u Dolní Lomné v prostoru Karvinné. Bohužel se zachovaly jen velmi kusé zprávy zachycené zejména v SOkA Vsetín. Rekonstrukci cesty této skupiny jsem vypracoval za pomoci SOkA Vsetín a knih Josefa Přikryla, Oldřicha Sládka a Marie Hrošové. O této jednotce se zachovaly jen útržkovité zprávy a tak každá nová informace je vítána.

Neznáme přesné početní složení zřejmě velkého desantu hloubkového průzkumu, některého z frontů RA.

Skupina se pravděpodobně vlivem zpoždění díky shozu zásobních padáků, povětrnostních podmínek a terénu rozdělila na dvě části. První část, velitel Michail Griněvskij /Naďožnyj/ s dvěma dalšími parašutisty seskočila na úpatí hory Kozubová . Druhá část vedená poručíkem Bojanem seskočila v Dolní Lomné. Při přesunu k místu srazu na Kyčeře dostali se do prudké přestřelky se silnou hlídkou nacistů. V.V. Bojan a radistka J.J. Dambrovská a dva další muž a žena Marusja. Rozbila se i vysílačka. Ostatní přešli pod velení „Nikolaje“ a dostali se na Slovensko za pomoci Josefa Kluže z Mostů u Jablůnkova.

Těsně po seskoku bohužel došlo k vynucenému střetu s procházejícími silami nacistického represivního aparátu, není upřesněno o kterou jednotku šlo.

Bližší osudy desantu Griněvského najdete buď v knize, nebo je uveřejníme tady.

  1. srpna 1944

Brno-Černovice: výbuch nálože na železnici, poškození kolejí.

Na železniční trati Přerov-Brno /km 3,8/ poškozena výbuchem nálože pod vlakem trať. Škody neznámé.

18.srpna 1944 – M.Ostrava – Přívoz : poškození železničních brzdových hadic.

Dolní Bečva- shoz materiálu pro parašutisty. Neví se pro kterou skupinu to mohlo být. Nejvíce se nabízí Wolfram, ale ti neměli vysílačku, takže nemohli poslat radiogram do Londýna a jejich spřátelená sovětská skupina ARAP, seskočí až v říjnu 194417. srpna 1944

Brno – Černovice: výbuch nálože na železnici. Poškození kolejí a lokomotivy. /km 3.1/. Doprava přerušena na 4 hod. 50 min.

  1. srpna 1944

Moravská Ostrava – Přívoz : poškození železničních brzdových hadic.

19.8. 1944

Kolem sedmé hodiny byla přepadena hlídka německého Jagdkomanda z Tiché a Čeladné v blízkosti Čertova mlýna východně od Radhoště. Zugwachmeister Mader byl zasažen střelou do boku, voj. Grabow zraněn lehce. Mader v ohrožení života, oba jsou převezeni do nemocnice ve Frýdku. Neznámí útočníci se po chvíli stáhli neznámo kam. Jejich ztráty nejsou známy. Na  jejich stopu nasazena další posila. / německý dálnopis č.649/

Na jiném místě:

V 19.15 hod. ostřelována ze zálohy hlídka ze sil Jagdkomanda Morávka a Ratíškovice východně od Morávky asi deseti ozbrojenci s lehkým kulometem a samopaly. Wachmeister d.res Neuberg utrpěl střelné rány do prsou a horní části stehna, Unterwachmeister Volk střelnou ránu do krku a zad. Kvůli křížové palbě nebylo možno ošetřit raněné.

V 0.05 hod byli ranění nalezeni jinou hlídkou a ve 3 hodiny odvezeni do nemocnice ve Frýdku. Volk zranění podlehl, krátce před operačním zákrokem. Neuberg operován, mimo nebezpečí života.

20.8. 1944

Einsatzkommando Miethe- sestávající se z oddílu ZbV M.Ostrava a oddílu ZbV Holešov posílena dalším oddílem z regimentu. Všechny tyto oddíly jsou nyní podřízeny mjr. Četnictva Ruhsamovi a od nynějška zní označení Einsatzkommando Ruhsam. Dlps.pol.pl.23/I A16 71/dlps.č.649  21.8 pro Brno

Major Schupo Salbey.

 

Toto jsou jen ukázky z připravovaného komplexního zmapování činnosti partyzánů na Valašsku a okolí.

 

NAHORU